Ekologiczne produkty są wybierane przez nas z wielu względów. Jednym z głównych argumentów jest dbanie o zdrowie swoje lub swoich bliskich. Inni wybiorą je ze względów etycznych (np. dbanie o środowisko), a jeszcze inni z racji panującej mody.
Z drugiej strony mamy rolników lub producentów ekologicznych. Obserwując ich z boku, mozna stwierdzić, że ich głównym celem jest chęć zysku - przecież ekologiczne produkty są trochę droższe. Nic bardziej mylnego - ekologiczne uprawy oraz ekologiczna produkcja jest kosztowniejsza i wymaga włożenia większej ilości pracy do uzyskania efektu w postaci plonów, czy tak jak w naszym przypadku, np. mąki.
Wizją, która powinna łączyć klienta z producentem/rolnikiem jest dbanie o środowisko oraz zdrowie, co ekologiczne uprawy oraz produkcje niewątpliwie robią.
Przyjrzyjmy się 10 punktom - jakie korzyści dla środowiska niesie za sobą rolnictwo/produkcja ekologiczna.

1. Mniejsze narażenie na pestycydy oraz chemikalia.
Pestycydy oraz chemikalia używane w rolnictwie konwencjonalnym rozpylane na rośliny zanieczyszczają glebę, wodę oraz powietrze. Czasami utrzymują się przez dziesięciolecia. Używanie chemikaliów zniechęca do inteligentych pratyk rolniczych, m. in. płodozmian - to z kolei może powodować problemy środowiskowe takie jak erozja gleb.

2. Rolnictwo ekologiczne to zdrowa gleba.
Fundamentem zdrowej żywności jest zdrowa gleba. Tak jak w poprzednim punkcie zaznaczyliśmy - traktowanie ziemii pestycydami prowadzi do erozji gleby. Naturalne praktyki upraw stosowane w rolnictwie ekologicznym są znacznie lepsze i mniej szkodliwe dla środowiska.
Według dr Elaine Ingham (Amerykańska badaczka mikrobilogii oraz biologii gleby, znana jako liderka w dziedzinie mikrobiologii gleby oraz badań sieci pokarmowej gleby.) jedna miarka bogatej w kompost gleby organicznej może zawierać od 600 milionów do 1 miliarda pożytecznych bakterii z 15000 gatunków. Z drugiej strony jedna, taka sama, miarka gleby potraktowanej chemikaliami jedynie od kilku do 100 pożytecznych bakterii. Różnica jest więc ogromna.

3. Zwalczanie erozji gleb.
Rolnictwo ekologiczne nie tylko utrzymuje zdrowy poziom gleby, ale również jest w stanie zwalczyć problemy związane z erozję.
Badania porównujące sąsiadujące pola pszenicy poddanej obróbce organicznej oraz chemicznej wykazały, że pole ograniczne zawierało 20 centymetrów więcej wierzchniej warstwy gleby, a także tylko jedną trzecią strat spowodowanych erozją.
Erozja gleb jest sporym problemem nad którym warto się zastanowić mimo, że często nie dotyczy nas to bezpośrednio. Problem ten ma wpływ na ziemię oraz zaopatrzenie ludzi w żywność. Praktyki stosowane w ekologicznym rolnictwie pomagają z nią walczyć.

4. Walka z globalnym ociepleniem.
The Farming Systems Trial są to najdłużej prowadzone w Ameryce badania porównywujące rolnictwo konwencjonalne i ekologiczne - trwają od 1981 r. Wykazały one, że ekologiczny systerm rolnictwa może zredukować dwutlenek węgla oraz spowolnić zmiany klimatyczne.

5. Wsparcie ochrony i poprawianie jakości wody.
Sporym problemem są również kurczące się zasoby wody oraz jej słaby stan. Częstym zagrożeniem zanieczyszczenia wód jest spływ szkodliwych pestycydów oraz toksycznych nawozów z gospodarstw nieekologicznych np. do rzek.

6. Mniejsze ryzyko zakwitania glonów.
Mimo, że jest wiele przyczyn zakiwtu glonów, to jedną z nich jest spływanie nawozów na bazie ropy naftowej (często używanych w rolnictwie konwencjonalnym) do wody. Mają one zły wpływ na zdrowie ludzi oraz organizmów morskich. Dodatkowym minusem jest niekorzystny wpływ na turystykę. Gospodarstwa ekologiczne oczywiście nie korzystają z takich nawozów.

7. Dbanie o zdrowie zwierząt.
Kolejną sprawą jest sytuacja owadów, ptaków, ryb oraz innych stworzeń doświadczających problemów w przypadku wkraczania ludzi do ich naturalnego środowiska. Rolnictwo ekologiczne pomaga zachować naturalne siedliska. Dodatkowo zwierzęta mają wolny od chemii wypas, który pomaga im zachować zdrowie oraz odporność na choroby.
Natomiast jeżeli chodzi o produkty zwierzęce - spożywając np. mleko czy mięso, które jest produkowane i przetwarzane ekologicznie mamy gwarancję większej ilości witamin oraz minerałów. Np. udowodniono, że mleko organiczne zawiera więcej kwasów tłuszczowych omega-3.

8. Oszczędzanie paliw kopalnych.
Konwencjonalna produkcja rolna zużywa więcej paliw kopalnych w stosunku do produkcji żywności ekologicznej. Badania przeprowadzone 3 maja 2010 roku przez Amerykańskie Towarzystwo Agronomiczne (American Society of Agronomy) pokazują, że zrównoważone metody uprawy mogą zużywać od 23% do 56% mniej energii kopalnej niż konwencjonalne metody upraw - co za tym idzie kupowanie żywności ekologicznej pośrednio chroni nieodnawialne paliwa kopalne, oszczędza pieniądze wydawane na zasoby energii, zmniejsza wpływ globalnego ocieplenia oraz ogranicza zanieczyszczanie środowiska.

9. Nasze zdrowie - człowiek również jest częścią środowiska.
Jak wynika to z powyższych punktów - ekologiczna żywność to zdrowa żywność. Z racji tego, że nie jest ona przetwarzana przy użyciu chemicznych pestycydów czy nawozów - nie zawiera w sobie toksycznych chmikaliów. Nie może zatem wpłynąć szkodliwie na zdrowie człowieka. Zdrowa żywność to zdrowi ludzie.

10. Smak.
Oprócz składników odżywczych w które ekologiczne pożywienie jest bogatsze - warto zwrócić uwagę na smak. Rośliny mają więcej czasu na dojrzewanie. Naturalny rozwój roślin, oraz stosowanie naturalnych, przyjaznych dla środowiska sposobów produkcji wpływa pozytywnie na doznania smakowe. Powszechne jest stwierdzenie, że ekologiczne warzywa, czy owoce są wyższej jakości od tych konwecjonalnych.

Na podstawie powyższych argumentów jasno można stwierdzić, że produkcja czy rolnictwo ekologiczne zdecydowanie góruje nad konwencjonalnym. Ekologia jest bardzo szerokim pojęciem nad którym często się nie zastanawiamy. Kupując ekologiczną żywność nie tylko wspieramy ochronę środowiska - często wspieramy również lokalne, polskie firmy. Im większe zapotrzebowanie na nie, oraz wsparcie takich działalności - dajemy im mozliwośc rozwoju. Co za tym idzie - znajdowanie rozwiązań pozwalającym na mniej kosztowną produkcję nie tracąc przy tym na jakości. Bo właśnie jakość jest najważniejsza. Warto o tym pamiętać zwłaszcza, że różnice cenowe pomiędzy żywnością konwencjonalną, a ekologiczną nie są już tak duże jak kiedyś. Może warto się nad tym zastanowić przed następnymi zakupami?