W przypadku rolnictwa ekologicznego produkty modyfikowane genetycznie (GMO) nie są używane w żadnym z ich aspektów.

Np.:
- ziarno, które ma zostać zasiane na polu przy produkcji ekologicznej nie może być modyfikowane genetycznie,
- obornik, który jest używany do nawożenia pól uprawnych musi pochodzić z ekologicznego gospodarstwa.
Nasze produkty oraz te których zajmujemy się dystrybucją pochodzących tylko i wyłącznie z takich gospodarstw czy produkcji. (Pod artykułem znajdziecie link do ciekawego artykułu w którym odpowiadamy na pytanie czym jest produkt ekologiczny i czym różni się od konwencjonalnego)
Wymogi prawne, które regulują ekologiczną produkcję w Unii Europejskiej są ustanowione w rozporządzeniach, obowiązujących w całości i bezpośrednio w każdym państwie członkowski UE i są to:
- Podstawowe „ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91”
- Podstawowe „ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 889/2008 z 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007” w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.”
System organizacyjny rolnictwa ekologicznego w Polsce reguluje „Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. nr 116 poz. 975)”