W Polsce istnieją jednostki certyfikujące zajmujące się nadzorem rolników czy producentów ekologicznych. Ich zadaniem jest wydanie certyfikatu zgodności w momencie w którym zostają spełnione wszelkie wymagania. Dopiero uzyskanie takiego potwierdzenia przez rolnika lub zakład produkcyjny pozwala na oznaczanie produktów jako ekologiczne.

Jednostki certyfikujące też nie biorą się z nikąd. Zodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1353) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi upoważnia, w drodze decyzji, jednostki certyfikujące w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Wszelkie dane z numerem certyfikatu, nazwą działalności, adresem czy ważnością certyfikatu są dostępne na stronach internetowych jednostek certyfikujących. Lampka wątpliwości co do autentyczności ekologiczności danych produktów może zapalić się jedynie w momencie, kiedy dane konkretnego producenta się tam nie znajdują.

A oto lista aktualnych jednostek certyfikujących w Polsce oraz numery identyfikacyjne każdej z nich:
- PL-EKO-01 - EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o. o.
- PL-EKO-02 - PNG SP. z o. o.
- PL-EKO-03 - COBICO Sp. z o. o.
- PL-EKO-04 - BIOEKSPERT Sp. z o. o.
- PL-EKO-05 - BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o. o.
- PL-EKO-06 - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
- PL-EKO-07 - AGRO BIO TEST Sp. z o.o. -  z tą jednostką współpracujemy
- PL-EKO-08 - TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
- PL-EKO-09 - Centrum jakości AgroEKO Sp. z o.o.
- PL-EKO-10 - SGS Polska Sp. z o.o.
- PL-EKO-11 - DOS Polska Sp. z o.o.
- PL-EKO-12 - Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
- PL-EKO-13 - Krajowe Centru Badań i Certyfikacji "Gwarantowana jakość" Sp. z o.o.