Przy zakupie mąk na pewno nie raz zadaliście sobie pytanie – czym jest typ mąk. Na opakowaniach widnieją różne liczby – 650, 720, 1850, 2000. Co one oznaczają i jaki wpływ ma to na produkt?

Typ mąki to nic innego jak określenie jej rodzaju oraz zawartych w niej substancji mineralnych. Im wyższy typ mąki - bardziej wartościowa jest ona dla naszego organizmu.
Centralna część ziarna, tzw. bielmo mączne posiada od 0,3-0,6% substancji mineralnych, natomiast zewnętrzna część – okrywa owocowo-nasienna  – 6-10 %.
Mąki jasne powstają głównie z centralnej części ziarna. W takim przypadku zewnętrzna okrywa zostaje odsiana.  Natomiast w przypadku mąk razowych okrywa również jest w pewnym stopniu rozdrobiona, lecz grubsze sita pozwalają, aby była ona częścią finalnego produktu.
Typ ma wpływ również na barwę mąki – im wyższy, tym będzie ona ciemniejsza, więc. w typie 500 będzie biała, a dużo ciemniejsza będzie w typie 2000. Tak samo wygląda z „grubością” zmielenia. Im wyższy typ – tym mąka jest „grubsza”.