Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie musimy najpierw wyjaśnić czym jest produkcja konwencjonalna oraz ekologiczna.

Produkcja konwencjonalna, która dominuje w obecnej gospodarce - jest z reguły nastawiona na masową produkcję oraz przetwórstwo żywności. Przy takim sposobie zarządzania gospodarstwem używane są: chemiczne środki ochrony roślin, dodatki do żywności, syntetyczne nawozy, antybiotyki, regulatory wzrostu. W takim przypadku nie zwraca się szczególnej uwagi na negatywny wpływ szeroko rozumianą zdrowotność.
Produkcja ekologiczna natomiast ma za zadnie dbać o ekosystem i organizmy. Nie skupia się ona jedynie na ostatnim ogniwie łańcucha pokarmowego – człowieku. Ma za zadanie chronić wszystko od mikroorganizmów po nas samych. Wynikiem takiej produkcji jest pełnowartościowa żywność. W rolnictwie ekologicznym unika się używania środków ochrony roślin, nawozów, leków dla zwierząt i dodatków do żywności. Cały proces dotyczy wszystkich aspektów produkcji: od prawidłowego traktowania gleb, wody, roślin oraz zwierząt, do przetwórstwa surowców bez polepszaczy smaków oraz sztucznych konserwantów. Czego finalnie wytwarzany jest ekologiczny produkt. Wszystkie kroki opisane powyżej obejmują poszanowanie dla krajobrazu i całej wspólnoty istnień. A efektem tego jest wspaniałe dziedzictwo dla przyszłych pokoleń.
Badania prowadzone na całym świecie udowadniają, że w produktach ekologicznych jest więcej tzw. suchej masy. Gdybyśmy wzięli pod uwagę np. dwa jabłka ważące tyle samo - jedno z produkcji konwencjonalnej, drugie z ekologicznej – te ekologiczne posiada mniej wody co za tym idzie jest bogatsze w składniki mineralne. W skrócie oznacza to, że w tej samej ilości produktu dostarczamy do organizmu więcej substancji odżywczych.
Przedstawione tu fakty są wystarczającym powodem, aby brać pod uwagę jedynie produkty ekologiczne. Nie dość, że spożywając je dostarczamy do organizmu więcej substancji odżywczych to dodatkowo nie narażamy się na działanie pozostałości po chemicznych środkach ochrony roślin. Na koniec warto zaznaczyć, że produktach BIO nie ma GMO, czyli genetycznie modyfikowanych organizmów, a więc na rośliny czy zwierzęta w tym przypadku nie miała wpływu inżynieria genetyczna. Zwróćcie uwagę na symbol „zielonego listka”, który widnieje na opakowaniach. Daje to gwarancję tego, że produkt jest ekologiczny.